Анализ на резултати

Анализ и одит на резултатите са от изключително важни за изчисляването на ефикасността на кампанията ви. Единствено чрез тях може да достигнете слабите си страни и да ги поправите, с цел да оптимизирате разходите за реклама и да постигнете по-големи резултати за същият бюджет който харчите. По този начин се постига ръст в продажбите и развитие на бизнеса ви.

Добре е анализите да се правят често и на време, за да предотвратите дългосрочни загуби в излишни и ненужни кампании, които не работят във ваша ползва. За да се направи правилен анализ и одит е нужно да бъде настроена правилно кампанията и да се прихване реализирането и постигнаето на конкретните цели. Понякога неработеща или слаба кампания с минимални корекции се изтрелва на висоти, които и не сте си представяли до преди това. Някои примери за правилно настройване на кампания са въвеждането на отрицателни ключови думи, които да не харчат излишен бюджет или въвеждането на синоними в кампанията за по-широк обхват, както и динамичните реклами.

Доверете се на Дигитална агенция MOON за анализ и препоръки на вашите резултати.

Проявихте ли интерес към нашите услуги? Разгледайте някои от нашите проекти
Портфолио