Български / EN / GR / RO
Имате въпрос?
+359 883 566 399

Интернет реклама

Интернет реклама

Интернет рекламата е един от начините да увеличите продажбите си и броя клиенти. Съществуват редица канали, по които можете да достигнете до голям брой потребители, които пряко се интересуват от вашите услуги и/или продукти чрез филтриране и таргетиране на аудиторията. Реклама в Google AdWords, реклама в социалните мрежи (Facebook, YouTube, LinkedIn и др.), реклама чрез визуализиране на банери в рекламни мрежи и нишови сайтове, реклама чрез платени връзки.

Предлагаме създаване и управление на цялостни кампании и на съществуващи такива. Оптимизиране на рекламните бюджети, филтриране на аудиторията, анализи и доклади за постигнати резултати. Измерване на кампании чрез инструменти и постигнати цели.


Проявихте ли интерес към нашите услуги? Разгледайте някои от нашите проекти
Портфолио