Български / EN / GR / RO
Имате въпрос?
+359 883 566 399

GDPR подготовка на сайт и онлайн магазин

GDPR подготовка на сайт и онлайн магазин

Уеб студио МУУН БГ ЕООД предлага подготовка и свеждане на уеб сайтове и онлайн магазини според нормите на GDPR регламента, според който всеки потребител трябва да му бъде предоставена възможността да изтрие и управлява своите данни.

GDPR - General Data Protection Regulation или Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, са нови правила при обработване на лични данни, които са задължителни за всеки един бизнес в България, считано от 25 май 2018 г.

Ето някои от най-важните изисквания, които трябва да спазваме според регламента:

  • Изготвяне и/или обновяване на Политика за обработване и защита на личните данни;
  • Информираност на потребителите и/или клиентите за личните данни, които им се обработват и за правата им, във всеки един момент;
  • Определяне на Длъжностно лице по защита на данните, в случай че е необходимо;
  • Определяне на цели и срок на съхранение на лични данни;
  • Изготвяне на план и организация за уведомяване на КЗЛД в случай на пробив в системата за лични данни;
  • Прилагане на принципите за защита на личните данни;
  • Удостоверяване и доказване, че обработването на лични данни съответства на Регламента
  • Уреждане на отношенията с трети лица, като например куриери, с които имате договори във връзка с бизнеса Ви
  • Внедряване на Политиката за обработване на личните данни в интернет страницата Ви, както и политика за „бисквитките“;
  • Актуализиране на правилата за защита и обработка на личните данни, в случай, че е необходимо


Ние предлагаме цялостно решение, за спазване на нормите. Анализираме внимателно вашият проект, след което привеждаме нужните допълнения и обновления, за да отговаряте на новите изисквания GDPR. При проявен интерес, моля не се колебайте да се свържете с нас.


Проявихте ли интерес към нашите услуги? Разгледайте някои от нашите проекти
Портфолио